Bostäder

Conelement levererar prefabricerade betongelement med hög färdigställandegrad till flerbostadshus. Genomtänkta koncept och logistiklösningar ger dig ett kostnadseffektivt stombygge med hög kvalitet i rätt tid.

Som en komplett leverantör av byggelement står vi för kvalitet genom hela stombygget och tar ansvar för att processen fortlöper snabbt, tryggt och kostnadseffektivt. Från projektering, konstruktion och tillverkning i vår fabrik till färdigt montage.

Helhetskoncept

Vårt koncept består av ytter- och innerväggar, bjälklagselement, balkonger, loftgångar samt pelare och balk. Vi tar gärna ansvar för leverans av en komplett betongstomme men du kan också välja oss som leverantör av delkomponenter för eget montage.

Välj färdigställandegrad

Med färdigmonterade fönster, monterade putsnät och fördragna installationer blir stombygget kostnadseffektivt. Du kan också välja färdigmålade väggar och matrisgjutna fasadytor så att byggnaden får ett vackert uttryck. Alla moment utförs i kontrollerad inomhusmiljö för maximal kvalitet.

Snabb byggprocess

Våra stommar består av standardiserade, välisolerade byggelement förberedda för puts, tegel eller andra ytskikt. De olika elementen monteras på kort tid till en komplett stombyggnad. Byggtiden blir effektiv och möjliggör snabb inflyttning.

Energieffektiv byggnad

Tillsammans med oss och vår lösning för stombyggen får du en energieffektiv byggnad med låga U-värden som uppfyller höga miljökrav. Byggnaden får lång livslängd och goda brand- och ljudegenskaper. En byggnad utan organiska material som tål fukt.