Plattbärlag

 

Vi tillverkar slakarmerade plattbärlag med eller utan sparkroppar till bostäder, handels- kontors-, industribyggnader samt offentliga byggnader.
Plattbärlaget kan förses med ingjutna sparkroppar för att minska mängden betong i det färdiga bjälklaget vilket gör er klimatdeklaration ännu bättre.

Plattbärlag är en 50 mm tunn kvarsittande form som fungerar som ett platsgjutet bjälklag med en pågjutning som utförs på byggarbetsplatsen. Plattbärlaget utförs med installationer för el och VVS samt andra smarta kompletteringar för en högre kvalitet och arbetsmiljö.

Plattbärlagen monteras normalt på stämp och bockryggar som placeras ut enligt framtagna ritningar.