Handel och kontor

Flexibla planlösningar, design, form och funktion är viktiga grundförutsättningar för att en kontors- eller handelsbyggnad ska attrahera människor. Conelement erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till byggnader för handel och kontor.

Design, form och funktion

Våra stomsystem erbjuder dig frihet att skräddarsy design, form och funktion så att byggnaden attraherar hyresgäster och passar verksamheter inom handel och kontor på bästa sätt. Vi anpassar snabbt vår produktion om du önskar speciallösningar.

Från idé till färdigt stombygge

Conelement är en komplett leverantör med lång erfarenhet av att bygga stommar. Vi står för kvalitet genom hela bygget och tar ansvar för att byggprocessen är snabb, trygg och kostnadseffektiv. Vi är med dig under hela processen från projektering, konstruktion och tillverkning i vår fabrik till färdigt montage.

Välj färdigställandegrad för kostnadseffektivt bygge

Med monterade fönster, el, VA och ventilation blir stombygget kostnadseffektivt. Du väljer själv färdigställandegrad. Du kan också välja färdigmålade väggar eller matrisgjutna fasadytor i olika mönster.

Snabb montering

Rationella logistiklösningar och snabb montering gör byggtiden effektiv. Det innebär snabb inflyttning och förmånlig totalekonomi för din nya byggnad.

Energieffektiv byggnad

Tillsammans med oss får du en energieffektiv offentlig byggnad som kräver minimalt underhåll, som är energieffektiv med låga U-värden och som uppfyller höga miljökrav.