Vi bygger det offentliga rummet

Sjukhus, skolor och äldreboenden är samhällsfunktioner som behöver funktionella byggnader med bra inomhusklimat och lång livslängd. Conelement erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till offentliga byggnader.

Från ritbordet till färdig byggnad

Som leverantör av stommar till offentliga byggnader står vi för kvalitet genom hela bygget, så att byggprocessen blir snabb, trygg och kostnadseffektiv. Vi är med dig under hela vägen från projektering, konstruktion och tillverkning i vår fabrik till färdigt montage.

Skräddarsydda lösningar

Innerväggar i massiv betong, isolerade ytterväggar, bjälklag, pelare och balk är element i våra stomsystem som erbjuder dig frihet att skräddarsy byggnaden för offentliga verksamheter. Vi kan även snabbt anpassa vår produktion om du önskar speciallösningar.

Snabb montering

Goda logistiklösningar och snabb montering gör byggtiden effektiv och möjliggör snabb inflyttning.

Välj färdigställandegrad

Du väljer själv färdigställandegrad. Med monterade fönster, el, VA och ventilation blir stombygget kostnadseffektivt. Du kan också välja färdigmålade väggar eller matrisgjutna fasadytor.

Energieffektiv byggnad

Tillsammans med oss får du en energieffektiv offentlig byggnad som kräver minimalt underhåll, som är energieffektiv med låga U-värden och som uppfyller höga miljökrav.