Pelare och balk

Vi tillverkar slakarmerade pelare och balkar till bostäder, handels- och kontorsbyggnader, industri- och offentliga byggnader. Ledade eller fast inspända konstruktioner.

 • Fyrkantspelare

  • Olika exponeringsklasser
  • Gjuts liggande med tre sidor mot slät form
 • Rundpelare

  • Gjuts stående
  • Längder upp till 4 meter
 • Balk

  • Fyrkants-, hatt- och soffbalkar
  • Olika exponeringsklasser
  • Gjuts liggande med tre sidor mot slät form och en sidabearbetad.
  • Utstickande byglar vid behov för anslutningar till bjälklag.