Industristommar

Vi tillverkar allt från komponenter till större industribyggnader, såsom sockelelement i olika utföranden samt pelare och balk, till komplett stomme för mindre industribyggnader. Genomtänkta koncept och logistiklösningar gör ditt bygge kostnadseffektivt.

Som en leverantör av stommar till industribyggnader står vi för kvalitet genom hela bygget. Vi tar ansvar för att processen löper snabbt, tryggt och kostnadseffektivt. Från projektering, konstruktion och tillverkning i vår fabrik till färdigt montage.

Skräddarsydda lösningar

Innerväggar i massivbetong, isolerade ytterväggar, bjälklag, pelare och balk är baselement i vårt stomsystem. Det ger dig frihet att skräddarsy byggnaden så den passar din verksamhet perfekt.

Snabb montering

De olika elementen monteras på kort tid till en komplett stombyggnad. Byggtiden blir effektiv och möjliggör snabb inflyttning.

Välj färdigställandegrad

Du väljer själv färdigställandegrad. Med färdigmonterade fönster, el, VA och ventilation blir ditt projekt kostnadseffektivt. Du kan också välja färdigmålade väggar eller matrisgjutna fasadytor så att byggnaden får ett vackert uttryck.

Energieffektiva väggar och golv

Tillsammans med oss får du en energieffektiv industribyggnad med lång livslängd, robust, underhållssnål och inbrottssäker.