Vägg med goda energiegenskaper för större boyta med möjligheter till olika ytskikt och utseenden

Sandwichväggen är en energieffektiv bärande yttervägg med inner- och ytterskiva i betong och med en eller flera isolerskivor däremellan. Väggen är smalare än standard vilket ger mer yta och därmed fler kvadratmetrar att hyra ut.

Större boyta

Med högvärdig isolering som standard kan vi hålla ner tjockleken på väggen och samtidigt bibehålla mycket goda energiegenskaper. Innerytan blir större i byggnaden vilket innebär fler uthyrningsbara kvadratmetrar och bättre ekonomi.

Lågt U-värde och hög brandklassning

Högvärdig PIR- eller Koolthermisolering ger lågt U-värde samt goda ljud-, brand- och fuktegenskaper. Isolerskiktet kan utföras i ett eller två lager för att uppnå önskat U-värde till lägsta kostnad med exempelvis ett lager PIR och ett lager Kooltherm.

Alternativt kan cellplastisolering användas. Väggen blir då tjockare för samma U-värde och förses med brandklassad isolering runt öppningar och skarvar.

Ytbehandlingar i valbar design

Sandwichelementets bärande innerskiva levereras som standard med slät yta färdig för målning, men även andra val är möjliga. Väggens ytterskiva kan levereras i ett antal olika varianter, allt för att möjliggöra byggnadens specifika estetik.

 • Ingjutet tegel och klinker
 • Matrisgjuten för anpassade mönster
 • Med rillor eller blindfogar för att minimera synliga elementskarvar
 • Olika nivåer för att skapa reliefmönster och skuggeffekter
 • Grafisk betong
 • Slätmålad
 • Spritputsad
 • Borstad eller finrollad

Monterade fönster

Om du vill spara tid och snabbt få tätt hus i samband med montage kan fönstren monteras direkt i vår fabrik. Ytterskivan kan med fördel användas som mottryckskant som omsluter del av fönsterkarmen. Ingjutna eldosor, rördragningar och ventilationsdon minimerar arbetet på byggarbetsplatsen.

 • Sandwichväggens egenskaper
  • Lågt U-värde
  • Större boyta
  • Effektivt montage
  • Fönstermontage
  • Inget organiskt material
  • God ljudisolering
  • Goda brandegenskaper
  • Möjlighet till alternativa ytskikt
 • Exempelutförande R90, 6 våningar
  • 150 mm betong C30/37, XC1
  • 130 mm PIR TW 58 eller Kooltherm K3
  • 70 mm betong, XC4 + XF1
  • U-värde optimalt tvärsnitt ca 0,17 W/m²•C
 • Transport och montage

  Transport och montage av väggar

  Projektspecifika transport- och montageföreskrifter gäller alltid för aktuellt projekt. Nedanstående information är endast en vägledning.

  Väggelement levereras stående på trailer med bygelflak. En fullastad transport med bygelflak kan leverera ca 3–6 väggelement, beroende på tjocklekar, storlekar och vikter. I bygelflak är varje element individuellt säkrat mot tippning och något höghöjdsarbete krävs normalt sett inte för koppling av väggarna på byggarbetsplatsen.

  Väggar med höjd strax över 4,0 meter kan levereras stående i bygel utan att behöva göras som vändväggar.

  Bygelflaken ställs av på byggarbetsplatsen i god tid före montage och lossning kan genomföras i egen takt, utan risk för väntetider vid montaget. Vanligtvis gjuts två lyft in i elementens ovankant. Elementen lyfts från bilen med tvåpartskätting och tillhörande lyftdon i kranen.

  Elementen har normalt sett ett antal ingjutna dubbursparingar i underkant, vilka träs över dubb eller gängstänger i plattan eller bjälklaget. Väggen ställs på pallbrickor och hela innerskivan ska undergjutas för kraftöverföring. Två hylsor för väggstöd är ingjutna i väggens ena sida. Efter att väggen ställts på plats monteras väggstöd i dessa hylsor och stödet fästs sedan också in i bjälklaget. Väggen vägs in i rätt position med hjälp av stödens vantskruvar, varefter man kan lossa kättingarna från kranen. I elementens överkant finns ingjutna hylsor för gängstång upp till väggen i nästa våning.