Sockelelement sandwich för hall- och industribyggnader

Hög brandklassning, bra skydd mot yttre påverkan och gjuts med fördel med klimatförbättrad betong för ett lägre klimatavtryck.

Ytbehandlingar i valbar design.

Socklar till industri- och lagerbyggnader är normalt sett inte bärande utan kopplas till bärande stomme.
Kopplingen till betong-, stål eller trästomme kan göras med ett antal olika metoder, som mekanisk koppling med klämbrickor, vinkelprofiler, svetsning mot stål eller liknande.

Självklart kan socklar utföras bärande också, men blir då lik en Sandwichvägg i sitt utförande, läs mer om sandwichväggar här.

Sandwichsockelns innerskiva levereras som standard med slät yta färdig för målning, men även andra val är möjliga. Väggens ytterskiva kan levereras i ett antal olika varianter, allt för att möjliggöra byggnadens specifika estetik.

 • Matrisgjuten för anpassade mönster
 • Med rillor eller blindfogar för att minimera synliga elementskarvar
 • Olika nivåer för att skapa reliefmönster och skuggeffekter
 • Grafisk betong
 • Slätmålad
 • Spritputsad
 • Borstad eller finrollad

Sockelelement i massivbetong för hall- och industribyggnader

Massivväggen är tillverkad i homogen betong där den ena sidan är gjuten mot slät stålform och den andra är bearbetad.

Som standard är tjockleken 200 mm för skiljande väggar och 150 eller 160 mm för väggar inne i lokalen.

Massivväggen kan också användas i fasad med kompletterande isolering och ytskikt utfört på byggarbetsplatsen.

 

 

 • Sockelelementets egenskaper

  Sandwichsockel

  • Större yta
  • Effektivt montage
  • Inget organiskt material
  • God ljudisolering
  • Goda brandegenskaper
  • Möjlighet till alternativa ytskikt

  Massivsockel

  • Effektivt montage
  • Goda brandegenskaper
  • Goda ljudegenskaper
  • Hållfasthetsklass minst C30/C37
 • Transport och montage

  Transport och montage av socklar

  Projektspecifika transport- och montageföreskrifter gäller alltid för aktuellt projekt. Nedanstående information är endast en vägledning.

  Elementen levereras stående på trailer med bygelflak. En fullastad transport med bygelflak kan leverera ca 3–6 väggelement, beroende på tjocklekar, storlekar och vikter. I bygelflak är varje element individuellt säkrat mot tippning och något höghöjdsarbete krävs normalt sett inte för koppling av väggarna på byggarbetsplatsen.

  Element med höjd strax över 4,0 meter kan levereras stående i bygel utan att behöva göras som vändväggar.

  Bygelflaken ställs av på byggarbetsplatsen i god tid före montage och lossning kan genomföras i egen takt, utan risk för väntetider vid montaget. Vanligtvis gjuts två lyft in i elementens ovankant. Elementen lyfts från bilen med tvåpartskätting och tillhörande lyftdon i kranen.

  Elementen har normalt sett ett antal ingjutna dubbursparingar i underkant, vilka träs över dubb eller gängstänger i plattan eller bjälklaget. Väggen ställs på pallbrickor och hela innerskivan ska undergjutas för kraftöverföring. Två hylsor för väggstöd är ingjutna i väggens ena sida. Efter att väggen ställts på plats monteras väggstöd i dessa hylsor och stödet fästs sedan också in i bjälklaget. Väggen vägs in i rätt position med hjälp av stödens vantskruvar, varefter man kan lossa kättingarna från kranen. I elementens överkant finns ingjutna hylsor för gängstång upp till väggen i nästa våning.