Conwall® – väggelement med goda energiegenskaper för större boyta

Conwall® är en bärande yttervägg med ett inre skikt av betong samt ett eller flera skikt isolering. Väggen kan levereras förberedd med infästningar för flera typer av ytskikt så som puts, tegel, panel eller skivmaterial.

Conwall® ger fler uthyrningsbara kvadratmetrar

Med högvärdig isolering som standard kan vi hålla ner tjockleken på väggen och samtidigt bibehålla mycket goda energiegenskaper. Innerytan blir större i byggnaden vilket innebär fler uthyrningsbara kvadratmetrar och bättre ekonomi.

Högvärdig isolering

PIR eller Kooltherm är högvärdiga isoleringar som ger väggelementet goda energiegenskaper och lågt U-värde. Conwall® är godkänd för tjockputssystem på PIR, brandsäker och har goda ljud- och fuktegenskaper.

Innervägg färdig för målning

Innerskivan i betong är bärande och har en slät yta, färdig för målning.

Fabriksmonterade fönster, el och ventilationsdon

Om du vill spara tid monterar vi fönstren direkt i fabrik för att snabbt få ett tätt hus i samband med montage. Ingjutna eldosor, rördragningar och ventilationsdon minimerar arbetet på byggarbetsplatsen ytterligare.

 • Conwall® - fördelar
  • Lågt U-värde
  • Större boyta
  • Effektivt montage
  • Fönstermontage
  • God ljudisolering
  • Goda brandegenskaper
  • Inget organiskt material
  • Förberedd för olika ytskikt
 • Conwall® med puts
  • 140–150 mm betong C30/37
  • PIR TW 58
  • Monterat Weber putsnät distanserat 10 mm från PIR med genomgående bygelförankring in till betongen
  • Putsning utförs på byggarbetsplatsen
 • Conwall® med tegel
  • 140-150 mm betong C30/37
  • PIR TP10 AL eller Kooltherm K15c
  • Ingjutningspendel för tegelkramla, ca 4 st/m²
  • Murning utförs på byggarbetsplatsen
 • Conwall® med panel eller skivmaterial
  • 140-150 mm betong C30/37
  • PIR TP10 AL eller Kooltherm K15c
  • Z-profil för infästning av läkt eller hattprofiler
  • Läkt eller hattprofilen monteras på byggarbetsplatsen
 • Transport och montage

  Transport och montage av väggar

  Projektspecifika transport- och montageföreskrifter gäller alltid för aktuellt projekt. Nedanstående information är endast en vägledning.

  Väggelement levereras stående på trailer med bygelflak. En fullastad transport med bygelflak kan leverera ca 3-6 väggelement, beroende på tjocklekar, storlekar och vikter. I bygelflak är varje element individuellt säkrat mot tippning och något höghöjdsarbete krävs normalt sett inte för koppling av väggarna på byggarbetsplatsen.

  Väggar med höjd strax över 4,0 meter kan levereras stående i bygel utan att behöva göras som vändväggar.

  Bygelflaken ställs av på byggarbetsplatsen i god tid före montage och lossning kan genomföras i egen takt, utan risk för väntetider vid montaget. Vanligtvis gjuts två lyft in i elementens ovankant. Elementen lyfts från bilen med tvåpartskätting och tillhörande lyftdon i kranen.

  Elementen har normalt sett ett antal ingjutna dubbursparingar i underkant, vilka träs över dubb eller gängstänger i plattan eller bjälklaget. Väggen ställs på pallbrickor och hela innerskivan ska undergjutas för kraftöverföring. Två hylsor för väggstöd är ingjutna i väggens ena sida. Efter att väggen ställts på plats monteras väggstöd i dessa hylsor och stödet fästs sedan också in i bjälklaget. Väggen vägs in i rätt position med hjälp av stödens vantskruvar, varefter man kan lossa kättingarna från kranen. I elementens överkant finns ingjutna hylsor för gängstång upp till väggen i nästa våning.