Massivvägg i betong

Massivväggen är tillverkad i homogen betong där den ena sidan är gjuten mot slät stålform och den andra är bearbetad. Som standard är tjockleken 200 mm för lägenhetsskiljande väggar och 150 eller 160 mm för väggar inne i lägenheter.

Massivväggen kan också användas i fasad med kompletterande isolering och ytskikt utfört på byggarbetsplatsen.

Fabriksmonterade installationer och håltagningar

Ingjutna eldosor, rördragningar och färdiga håltagningar minimerar arbetet på byggarbetsplatsen och skapar god byggekonomi.

 • Effektivt montage
 • Goda brandegenskaper
 • Goda ljudegenskaper
 • Ingjutna eldosor och rörutlopp
 • Standard är 200 mm för lägenhetsskiljande vägg
 • Hållfasthetsklass minst C30/C37

 • Transport och montage

  Transport och montage av väggar

  Projektspecifika transport- och montageföreskrifter gäller alltid för aktuellt projekt. Nedanstående information är endast en vägledning.

  Väggelement levereras stående på trailer med bygelflak. En fullastad transport med bygelflak kan leverera ca 3–6 väggelement, beroende på tjocklekar, storlekar och vikter. I bygelflak är varje element individuellt säkrat mot tippning och något höghöjdsarbete krävs normalt sett inte för koppling av väggarna på byggarbetsplatsen.

  Väggar med höjd strax över 4,0 meter kan levereras stående i bygel utan att behöva göras som vändväggar.

  Bygelflaken ställs av på byggarbetsplatsen i god tid före montage och lossning kan genomföras i egen takt, utan risk för väntetider vid montaget. Vanligtvis gjuts två lyft in i elementens ovankant. Elementen lyfts från bilen med tvåpartskätting och tillhörande lyftdon i kranen.

  Elementen har normalt sett ett antal ingjutna dubbursparingar i underkant, vilka träs över dubb eller gängstänger i plattan eller bjälklaget. Väggen ställs på pallbrickor och hela innerskivan ska undergjutas för kraftöverföring. Två hylsor för väggstöd är ingjutna i väggens ena sida. Efter att väggen ställts på plats monteras väggstöd i dessa hylsor och stödet fästs sedan också in i bjälklaget. Väggen vägs in i rätt position med hjälp av stödens vantskruvar, varefter man kan lossa kättingarna från kranen. I elementens överkant finns ingjutna hylsor för gängstång upp till väggen i nästa våning.