Labbet

Information
Till projektet Labbet i Linköping har vi levererat:

Sandwichvägg med ingjutet gult tegel och en härligt grön klinkers. Men även målad sandwichvägg, halvsandwichväggar, massiva innerväggar, balkongplattor, hisstoppar och trappor.

Kund
ED Bygg