Aromatic

Information
Till detta projekt  i Gröndal levererade vi  4200 m² matrisgjutna sandwichväggar, 1500 m² balkonger och 60 st sargelement.

Kund
HMB Construction