Balkonger i snygga lättmonterade byggelement

Vi tillverkar balkongplattor med ingjutna sparkroppar för en lättare och mer klimatsmart produkt. Dessa ingår i vårt innovativa koncept I-CON.

Mindre mängd betong ger en förbättrad klimatdeklaration. Fördelarna med sparkroppar är även sänkta transportkostnader och minskad krankapacitet.

Sparkropparna går att få med klassisk slät undersida eller med sparkropparna synliga för en fint detaljerad undersida.

Det går även att få med ingjutna ljudabsorbenter som tar bort buller och andra ljud från ex. trafiken för en behagligare ljudnivå i lägenheten och på balkongen.

En balkong bidrar till ökad trivsel och byggnaden blir mer attraktiv att bo i. Möjligheter till inglasning förlänger de varma årstiderna och höjer värdet på bostaden.

Vi tillverkar säkra och snygga balkonger i betong. Ovansidan är finrollad med fall och har hålkäl i bakkant. Undersidan är slät med eller utan sparkroppar. Balkongplattorna har droppnäsa i framkant och på sidorna.

Infästning i olika grundutföranden

Utkragade balkonger spänns in i bjälklaget med armeringskvastar och klackar eller med köldbrytande isolerboxar för lägre U-värde.

ROT-balkonger och balkonger till helprefabbjälklag erbjuds med valfri infästningsmetod exempelvis konsolupplag eller dragstag.

Balkongerna har vid behov ingjutna fästen för enkelt montage av räcken.

  • Med eller utan sparkroppar
  • Ingjutna räckesfästen
  • Infästning med armeringskvast och klack eller köldbrytande isolerbox

Standardutförande balkonger

Hållfasthetsklass C30/C37
Exponeringsklass XC4+XF3