RD-plattor

Vi tillverkar slakarmerade RD-plattor till bostäder, handel- och kontorsbyggnader, industri- och offentliga byggnader.

RD-plattorna anpassas till bjälklagstjockleken och utförandet för det specifika bjälklaget. Plattorna utförs med installationer för el och VVS samt andra smarta kompletteringar för en högre kvalitet och arbetsmiljö. Bjälklagselementen monteras normalt på stämp och bockryggar som placeras ut enligt framtagna ritningar.