RD-plattor

Vi tillverkar slakarmerade RD-plattor med eller utan sparkoroppar till bostäder, handel- och kontorsbyggnader, industri- och offentliga byggnader.

RD-plattorna kan förses med ingjutna sparkroppar för att minska mängden betong vilket gör er klimatdeklaration ännu bättre.

RD-plattorna anpassas till bjälklagstjockleken och utförandet för det specifika bjälklaget. Plattorna utförs med installationer för el och VVS samt andra smarta kompletteringar för en högre kvalitet och arbetsmiljö. Bjälklagselementen monteras normalt på stämp och bockryggar som placeras ut enligt framtagna ritningar.