Färgeriet

Information
Till detta projekt i Norrköping har vi levererat:

392 m² Matrisgjuten sandwichvägg
1486 m² Halvsandwichvägg
1380 m² Massiv innervägg
446 m² Balkongplattor

Kund
Prefabsystem Entrepenad Svenska AB