Hållbarhet

 

Vårt arbete för hållbarhet
Vi samarbetar för att tillsammans uppnå våra gemensamma mål för våra kunder och alla våra medarbetare.
Vi värdesätter vår relation med varandra och våra kunder högt. Och vi arbetar effektivt och långsiktigt för att vara ett framgångsrikt, hållbart och lönsamt bolag samt en långsiktig samarbetspartner. (I alla relationer externa och interna)

Av andra vill vi upplevas som lyhörda, nytänkande och delaktiga.

 

Sociala och hållbar arbetsplats
Vi vill vara en ansvarstagande och attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar systematiskt för en bra och säker arbetsmiljö. För jämställdhet, likabehandling och mångfald.
Vår ambitionsnivå avseende ansvarstagande, öppenhet och ärlighet är mycket hög.

 

Miljö, klimat och  hållbarhet
Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och därmed vårt klimatavtryck. Vår strategi är att hela tiden ligga i framkant i branschen avseende hållbarhet. Vi jobbar ständigt med att minska vår klimatpåverkan genom till exempel receptoptimering och användning av mängden betong. Vi minimerar spill i våra processer och återanvänder restmaterial.
Vi strävar efter fossilfri tillverkning i vår fabrik.

 

 

VI KANSKE INTE KAN PÅVERKA BYGGBRANCHENS ALLA SKEDEN, MEN VI SKA OCKSÅ VARA MED OCH BIDRA TILL ETT KLIMATNEUTRALT SVERIGE 2045 SÅ MYCKET VI BARA KAN!