Lantbruk

Betongelement är ett självklart val för lantbrukets behov av funktionella och hållbara lösningar.

Conelement levererar prefabricerade betongelement. Genomtänkta koncept och logistiklösningar ger dig ett kostnadseffektivt bygge med hög kvalitet i rätt tid.

Skräddarsydda lösningar

Vi tillverkar allt från plattor och väggelement men också specialanpassade produkter efter just er verksamhet. Vår flexibilitet gör att vi kan leverera produkter till de flesta typer av lantbruksbyggnader tex stallbyggnader och foderhallar. Vi har självklart en dialog med er för att få till den lösningen just ni behöver.

Med prefabricerade betongelement får du en stabil, underhållsfri och kostnadseffektiv byggnad och samtidigt en kort byggtid.
Innerväggar i massiv betong, isolerade ytterväggar, bjälklag, pelare och balk är element i våra stomsystem som erbjuder dig frihet att skräddarsy byggnaden. Vi kan även snabbt anpassa vår produktion om du önskar speciallösningar.

Snabb montering

Goda logistiklösningar och snabb montering gör byggtiden effektiv och möjliggör snabb inflyttning.

Välj färdigställandegrad

Du väljer själv färdigställandegrad. Med monterade fönster, el, VA och ventilation blir stombygget kostnadseffektivt. Du kan också välja färdigmålade väggar eller matrisgjutna fasadytor.

Energieffektiv byggnad

Tillsammans med oss får du en energieffektiv offentlig byggnad som kräver minimalt underhåll, som är energieffektiv med låga U-värden och som uppfyller höga miljökrav. Byggnaden får lång livslängd och goda brand- och ljudegenskaper. En byggnad utan organiska material som tål fukt.