I-CON Produkter

Framtidens byggmaterial är prefabricerad betong!

 

Konceptet

Innovation Concrete Concept.

Vårt innovativa stomkoncept för:

  • Minskad betongmängd
  • Minskad klimatpåverkan
  • Ökad hållbarhet
  • Minskad energiförbrukning.
  • Ökad boyta

Allt detta utan avkall på tekniska krav. Visst låter det bra!

Vi som jobbar med prefabricerade betongelement ser det som vår uppgift att driva utvecklingen av branschens strävan mot ökad hållbarhet. Betongens egenskaper har fantastiska fördelar och genom att jobba med materialets och produkternas klimatpåverkan vill vi ta nästa steg i utvecklingen av än mer hållbara produkter och lösningar. Utmaningen ligger i att minska produkternas klimatavtryck, ett område där vi just nu tar stora kliv i rätt riktning.

Hållbara prefabricerade produkter och lösningar.
Med sin långa hållbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet är dessa mångsidiga element ett självklart val.
Vi jobbar ständigt på hur vi minskar vår verksamhets klimatavtryck.  Med allt från optimerade betongblandningar, smartare och mer slimmad design, val av material och samarbetspartners för klimatsmart byggande.

I-CON™ -är resultatet av allt detta arbete. Det självklara valet för våra kunder i deras strävan mot att bli klimatneutrala.

Och därför är vi extra glada att vi äntligen kan lansera vår

I-CON  Yttervägg

En prefabricerad yttervägg med minskad betongmängd och klimatpåverkan.

Produkttypen är först ut att lanseras i vår I-CON-serie som innehåller produkter med minskad betongmängd och klimatpåverkan.

Konceptet innebär för prefabricerade ytterväggar att använda ett minskat tvärsnitt av den bärande innerskivan där det går, utan att göra avkall på exempelvis bärförmåga och brandegenskaper.

Konceptet kan appliceras på både Sandwichvägg som Halvsandwichvägg.

Betongmängden kan minskas med 30%, men den exakta mängden är projektberoende och beror på byggnadens och fasadernas utformning. Den minskade betongmängden ger ett direkt resultat på projektets klimatberäkning just tack vara den minskade mängden.

Genom att använda klimatförbättrad betong finns möjligheter att minska avtrycket med 50%.

Den minskade betongmängden kan ersättas med isolering, vilket ger en bättre energieffektivitet, alternativt så kan väggen göras tunnare, vilket i stället ger möjlighet till ökad boyta.

Den minskade betongmängden behåller såklart betongens goda egenskaper som exempelvis värmelagringskapaciteten som ger ett gott inomhusklimat.

I-CON-serien innehåller alternativ till traditionella lösningar för olika produkttyper där vi minskar mängden betong.

 

Utöver Yttervägg så har vi under 2022 levererat följande produkter med minskad betongmängd mot traditionellt utförande:

  • RD-plattor med ingjutna sparkroppar.
  • Plattbärlag med sparkroppar
  • Balkongplattor med sparkroppar

 

Vi tar gärna dialogen med er om möjligheter i just ert projekt.